Morfina (Heinrich Heine)

1 minute read

Nie znalazłem w Internecie polskiego przekładu wiersza “Morphine” Heinricha Heinego, więc przetłumaczyłem go sam.

Heinrich Heine
Morfina

Bardzo podobne są ich obu piękne,
młodzieńcze sylwetki, choć jeden z nich
wydaje się dużo bledszy od drugiego i surowszy,
powiedziałbym nawet, że szlachetniej wygląda
niż ten drugi, który obejmuje mnie przyjacielsko
swoimi ramionami – Jak słodki i łagodny
był wówczas jego uśmiech, a oczy jakie szczęśliwe!
Potem i tak być mogło, że swój wieniec
makowy przyłożył do mojego czoła
i dziwny zapach przegonił cierpienia
z mojej duszy – Ale takie ukojenie
trwa krótko; w pełni wydobrzeć
mogę tylko wtedy, gdy opuści swoją pochodnię
ten drugi brat, ten tak poważny i blady. –
Dobry jest sen, śmierć jest jeszcze lepsza – ale oczywiście
najlepiej byłoby się nigdy nie urodzić.


Poniżej oryginał:

Heinrich Heine
Morphine

Groß ist die Ähnlichkeit der beiden schönen
Jünglingsgestalten, ob der eine gleich
Viel blässer als der andre, auch viel strenger,
Fast möcht ich sagen viel vornehmer aussieht
Als jener andre, welcher mich vertraulich
In seine Arme schloß – Wie lieblich sanft
War dann sein Lächeln und sein Blick wie selig!
Dann mocht es wohl geschehn, daß seines Hauptes
Mohnblumenkranz auch meine Stirn berührte
Und seltsam duftend allen Schmerz verscheuchte
Aus meiner Seel – Doch solche Linderung,
Sie dauert kurze Zeit; genesen gänzlich
Kann ich nur dann, wenn seine Fackel senkt
Der andre Bruder, der so ernst und bleich. –
Gut ist der Schlaf, der Tod ist besser – freilich
Das beste wäre, nie geboren sein.

Categories:

Updated: