Przekłady

Morfina (Heinrich Heine)

1 minute read

Nie znalazłem w Internecie polskiego przekładu wiersza “Morphine” Heinricha Heinego, więc przetłumaczyłem go sam.

FAQ grupy pl.comp.basilisk

3 minute read

Krótkie, eksperymentalne opowiadanie sci-fi napisane w formie FAQ grupy dyskusyjnej z czasów Usenetu.