Pisz do mnie na michal (at) moje nazwisko kropka com lub zostaw mi anonimową wiadomość na Admonymous.


Obrazek w nagłówku to panorama Warszawy widzianej ze wschodniego brzegu Wisły około 1656, stworzona przez Nicolasa Pérelle.